Zwolnienia z kasy fiskalnej 2012

Pomimo, iż potrzeba posiadania kasy fiskalnej novitus deon w akcje gospodarczej zdobywa coraz wyższą rzeszę przedsiębiorców, dalej są możliwe wedle obowiązujących przepisów zdjęcia z ostatniego obowiązku.

Utrata oddana do takiego zwolnienia, może wynikać około 100 tysięcy polskich podatników. Od 1 marca 2015 roku obowiązek traktowania tych narzędzi dotyczy między innymi podatników świadczących usługi z działu naprawy silników, usługi fryzjerskie, kosmetyczne, usługi związane z wyżywieniem, usługi prawnicze, doradztwa podatkowego oraz lekarzy. Więc kto tak naprawdę nie musi mieć kasy fiskalnej? Między innymi zajmują one zwolnień przedmiotowych, przysługujących do określonych czynności. Podatnik wykonujący czynności zwolnione przedmiotowo nie potrzebuje ich patrzeć na kasie fiskalnej. Kto nie musi mieć kasy fiskalnej: dostawa usługi lub świadczeń z obszaru usług nadawczych, usług internetowych, usług połączonych z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, energią elektryczną, parą wodną, paliwa gazowe, wodą w struktur naturalnej, usługi połączone ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne, usługi powiązane ze zbieraniem odpadów niebezpiecznych, usługi połączone z obróbką odpadów, usługi powiązane z przetwarzaniem odpadów niebezpiecznych, usługi powiązane z unieszkodliwianiem odpadów promieniotwórczych, transport kolejowy, publiczny i podmiejski, usługi pocztowe i kurierskie, pomocy w obrębie noclegów, usługi dostarczane przez hotele, motele i pensjonaty,usługi telekomunikacyjne, usługi elektroniczne, usługi gospodarcze i ubezpieczeniowe, wynajem i pomocy zarządzania nieruchomościami, usługi powiązane z biegiem rynku nieruchomości, czynności notarialne, usługi połączone z zachowaniem porządku, usługi administracji publicznej, usługi archiwów, organizacje członkowskie, usługi oferowane przez organizacje i zespoły eksterytorialne.

Podatnicy wykonujące przedmioty wyżej wymienione, mogą też mieć ze zwolnienia przedmiotowo-podmiotowego. Podstawa do tego zwolnienia przysługuje ze względu na grupę sprzedaży podatnika. Jeśli obrót z funkcji wymienionych tworzył w minionym roku ponad 80% całości obrotu, podatnik może czerpać ze opóźnienia z kas dla całości sprzedaży.