Zawiadomienie o obowiazku kasy fiskalnej

Zarządzamy sklepem, w jakim obrót ewidencjonujemy przy wykorzystaniu kasy. Bardzo często, klienci za zakupiony towar chcą zapłacić w walucie obcej, zwłaszcza w euro. Czy ewidencja na kwocie fiskalnej w obcej walucie jest dodatkowa?

W kontaktu z art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy o VAT prowadząc ewidencje używając kas podatnicy podatku VAT są zobowiązani do podejmowania wydruku paragonu fiskalnego albo faktury z jakiejkolwiek sprzedaży, a dodatkowo do robienia wydrukowanego dokument klientowi.

https://www.grupa-wolff.eu/urzadzenia-dla-przemyslu/separatory-magnetyczne/

W § 10 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych, również gdy w § 8 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia dotyczącego kas, który obejmuje informacje, jakie powinny oglądać się na paragonie fiskalnym, obowiązkowo musimy oznaczać walutę, w jakiej ewidencjonowana jest sprzedaż, przynajmniej przy całej kwocie sprzedaży brutto.

Główne kryteria i warunki techniczne, które potrzebują robić kasy rejestrujące zapisane są a w dziale 2 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych.

Tak więc, w istotę § 14 ust. 1 tego rozporządzenia program do sprzedaży w biznesie powinien posiadać m.in. funkcję: umożliwiającą podatnikowi wprowadzanie zmiany nazwy waluty, w której ewidencjonowana jest sprzedaż, czy jej skrótu, a jeszcze zaprogramowania danej zmiany z wyprzedzeniem poprzez wprowadzenie chwili i czasu zmiany; zapisania chwile i czasu zaczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży w nowej walucie w świadomości fiskalnej, a jeszcze przeliczenia sumy kwoty sprzedaży brutto na obce waluty, przy czym wynik przeliczenia łącznie z daniem kosztu i rozliczeniem zapłaty musi być wprowadzony na rachunku fiskalnym po logo fiskalnym z oznaczeniem danych walut; przeliczenie musi zostać uczynione z czułością nie krótszą niż sześć znaków po przecinku, a wynik przeliczenia musi zostać zaokrąglony do dwóch znaków po przecinku.

Specjalnie do oznaczenia skrótu nazw walut obcych wykorzystuje się oznaczenia, jakie są wykorzystywane przez Nasz Bank Polski.

Zatem, jeśli podatnik ma pomysł prowadzić sprzedaż materiałów na pracę konsumentów, którzy uiszczają opłatę w walutach obcych, to co do zasady, musi mieć kasę fiskalną, wyposażoną w pracę, która pozwoli przeliczenie kursu walut.

Z form, jaka została przedstawienia w badaniu można wywnioskować, iż opłata za zakupione produkty planuje żyć dawana w euro, w czasie kiedy wartość sprawy będzie sformułowana w złotówkach. Przepisy, które działają VAT nie regulują kwestii, jaki kurs waluty musimy podjąć do przewalutowania kwoty złotówkowej na euro.