Zapory przeciwwybuchowe w kopalniach

Oznaczenie EX jest dodatkowym oznaczeniem, zabezpieczenia przeciwwybuchowego, które dawane jest dla urządzeń oraz sposobów ochronnych bądź ich składników i części.

kasy fiskalne cenyCena kasy fiskalnej. Gdzie tanio kupić? Polkas

W stosunku ze licznymi różnicami w obszarze bezpieczeństwa w końcach Unii Europejskiej, zapadła decyzja o ujednoliceniu obowiązujących zasad w poszczególnych krajach członkowskich. Jednolite prawa dały na bardzo łatwiejszy i mocniejszy przepływ towarów pomiędzy państwami UE. Tak powstała tzw. Dyrektywa Nowego Podejścia, która wykazała się kluczowym rozwiązaniem poprawiającym współpracę pomiędzy krajami członkowskimi. Dla stref zagrożonych wybuchem i urządzeń, jakie są dane do praktyki w współczesnych dziedzinach należy wspomnieć o dwóch podstawowych zasadach ATEX (z języka francuskiego Atmosphere Explosible): - Dyrektywę 94/9/EU ATEX95 Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej (z dnia 23.03.1994 r.) w kierunku ujednolicenia ustawodawstw krajów członkowskich dotyczących urządzeń, maszyn oraz ochronnych systemów, które wyłożone są do publikacji w strefach zagrożonych wybuchem, - Dyrektywę 99/92/EC ATEX137 (z dnia 16.12.1999 r.) regulującą minimalne chcenia w poziomie ochrony oraz bezpieczeństwa pracowników na zajęciach, na jakich może przyjść atmosfera zagrożenia wybuchem. Wszystkie dania EX, winnym być dosyć oznaczone oraz przejść szereg testów, jakie tworzą na punktu wyeliminować każdą wadę fabryczną. Dyrektywy Unii Europejskiej, które Polska przyjęła w 2003 roku, ściśle wyznaczają i uściślają zasady pracy i nazywania tego pokroju urządzeń. Nic na temat Atex znajdziesz tutaj.