Zagrozenie wybuchem strefa

http://www.polkas.pl/Pl/oferta/terminale_pos/1/

Urządzenia dedykowane do działalności w okolicy zagrożenia wybuchem powinny spełniać najwyższe normy bezpieczeństwa. Dyrektywa Unii Europejskiej ATEX (od fr. Atmosphères Explosibles) – definiuje wymagania zasadnicze, jakie musi robić każdy produkt, oddany do podawania w strefach zagrożenia wybuchem.

Jest wiele norm połączonych z ostatnią regułą, która stosuje szczegółowe wymagania jeśli chodzi o dane produkty. Natomiast warunki, jakie nie są objęte ani dyrektywą ani normami mogą być tematem regulacji wewnętrznych obowiązujących w jednych krajach członkowskich. Regulacje też nie mogą a być niezgodne z regułą, również nie mogą podnosić jej oczekiwań. Ponieważ dyrektywa ATEX 94/9/WE wymaga znakowania CE. Produkt "ATEX-owy", który został oznaczony symbolem Ex musiał wcześniej zostać przez producenta oznakowany znakiem CE i przejść procedurę oceny zgody z aktywnym udziałem wybranej jednostki notyfikowanej. Na początku XX wieku, kiedy w kopalniach węgla nie przywiązywano dużego miejsca do używania odpowiednich olejów maszynowych, dochodziło czyli do wielu pożarów oraz eksplozji, których podstawą były oleje palne i wyzwalający się metan. Jako, że sprawa jest matką wynalazków, więc po wielu przypadkach zastosowano różne ludzie olejów, oleje wodne, które nie potęgowały efektu wybuchu metanu. W dalszym aspekcie rozwoju kopalń zaczęto stosować urządzenia wentylacyjne, alarmy i filtry metanowe. Wybrany model historyczny jest samym spośród wielu potwierdzeń, że dostosowywanie się do wielkich norm, połączonych z owocami w powierzchni zagrożenia początkiem jest znacznym obowiązkiem każdego właścicielowi i pracownika. Brak tego obowiązku powoduje zarówno straty w wszystkich, jak i materialne. ATEKS, jak stosuje jego definicja, nie jest wymysłem Unii Europejskiej, lecz wektorem zmian przechodzącym na planu eliminację zagrożeń przed pojawieniem się ich. Kierowanie się do powszechnie przyjętych zasad bezpieczeństwa jest pierwszą zasadą zachowania życia. Choć wypadki wydają sprowadzać się rzadko, to wprawdzie głównymi przyczynami zawsze pozostają chęci szybkiego wykonania pracy, nieużywanie się do norm etc. Wykorzystywanie się do dyspozycje ATEX i zasad z nią uzależnionych jest ważnym wymogiem dla przemysłu produkcyjnego i wydobywczego oraz usług powiązanych ze strefą zagrożenia wybuchem ( w obecnym dystrybucja paliw) etc. Pamiętaj! Nie tylko rzucaj się do używania produktów z zdrowymi ilościami, ale przemyśl następstwa swoich decyzji!