Zagrozenie wybuchem strefa 2

Do wybuchu może dojść lecz w treści wybuchowej tj., zawierającej gazy, pary lub pyły. I taka mieszka z normy w sklepach chemicznych, zbiornikach, rafineriach, elektrowniach, lakierniach, zakładach chemicznych, cementowniach i dużo różnych, gdzie znajdują się produkty pylące lub sproszkowane.

Bo w danych krajach Unii Europejskiej przez wiele lat przepisy dotyczące bezpieczeństwa znacznie dzieliły się z siebie i stanowiły dużą barierę w współpracy towarów, postanowiono je ujednolicić, wprowadzając na urządzeniach tworzących w zagrożonych strefach tzw. oznaczenia ATEX.

Co obecne są oznaczenia ATEX? Pod tą nazwą zawierają się szczegółowe wymagania, opisane w akcie prawnym Unii Europejskiej, które musi robić każdy produkt, oddany do brania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Wymagania, jakie nie są zrozumiane tymi normami, mogą stanowić organizowane wewnętrznie w danych krajach członkowskich Unii, nie mogą one choć być inne z normami unijnymi też nie mogą zaostrzać wymagań. Wszystkie urządzenie przeznaczone do działalności w znaczeniach zagrożonych wybuchem, musi umieć oznakowanie wspólne ze przepisem wprowadzonym dyrektywą. Oznaczenia te mają szereg symboli, określających różne parametry niezbędne dla tych narzędzi. I tak: Producent poprzez zlokalizowanie na wyrobie oznaczenia CE deklaruje, że materiał ten robi pewne wymagania dyrektywy. Przestrzenie, w których składa zagrożenie wybuchem zostały rozdzielone na strefy zagrożenia. Oznaczenie strefy zagrożenia informuje także o sposobie zagrożenia, kiedy dodatkowo jego mocy: - strefa gazów, cieczy natomiast ich oparów została oznaczona literą G - strefa palnych pyłów - literą D. Następnie urządzenia przeciwwybuchowe podzielono na dwie grupy: - jakość I wtedy narzędzia dedykowane do kariery w kopalniach, - grupa II to urządzenia oddane do książki na wielkości w polach zagrożonych wybuchem gazów, cieczy lub pyłów. Kolejna klasyfikacja określa stopień szczelności obudowy urządzenia i odporności na wpadnięcia. Na tył jest dokładna klasa temperaturowa, czyli maksymalna temperatura powierzchni na której może działać urządzenie. Jakie są korzyści pochodzące ze stosowania oznaczenia ATEX: - zapewnienie bezpieczeństwa w domach przemysłowych, - ograniczenie strat ekonomicznych powstających z ewentualnych zagrożeń czy awarii, - ograniczenie przestojów w prac, - zapewnienie wymaganej jakości urządzeń.