Zaburzenie psychiczne borderline

Cyklotymia jest prezentowana, jako małe zaburzenie psychiczne, określane i jako stan depresyjny, który zawsze zwyczajnie nie wymaga leczenie farmakologicznego. Cyklotymia często porównywalna jest do dystymii, jednak oba schorzenia psychicznie dość bardzo się z siebie różnią.

Zaburzenie psychiczne W poniższym artykule skoncentrujemy się na głębokim zaprezentowaniu, czym stanowi wprowadzona anomalia psychiczna. Zaczynając to od początku, cyklotymia jest zaburzeniem psychicznym. Prawdopodobnie żyć elementem kierującym do stworzenia choroby afektywnej dwubiegunowej. Jej poznanie jest możliwe zawsze w głównej i trzeciej części bycia człowieka, zobowiązuje się zazwyczaj z nadużywaniem alkoholu i realizuje do konkretnej destabilizacji w byciu społecznym.

Leczenie Oczywiście, wykryta cyklotymia powinna zostać już poddania leczeniu. Jednak, jak wspomniano wcześniej, nie będzie wtedy stricte leczenie farmakologiczne, zbliżone do środka leczenia depresji, bowiem podawane leki będą traktowały często zadanie stabilizujące nastrój, a dopełnieniem działania będzie psychoterapia.

Fazy Zachorowanie na cyklotymię cechuje się uciążliwymi zmianami nastroju. Można ją podzielić na dwie fazy:

Faza subdepresji, na którą sporządzają się: abulia, czyli kłopot z podejmowaniem decyzji, apatia, spadek libido oraz permanentne zmęczenie i fakty z kolekcją, zaburzenia łaknienia, bezsenność, ciągłe poczucie pustki, smutku i braku wsparcia, nieumiejętność odczuwania przyjemności, zaniedbywanie się, brak energii, pesymistyczne projektuje i wycofanie społeczne. Faza hipomanii, czyli dobry stan, wesołość, euforia, wysoka samoocena i pewność siebie, wzmożony popęd seksualny, pobudzenie psychoruchowe i ograniczone zapotrzebowanie na odpoczynek, gonitwa myśli, słowotok, spadek zdolności logicznego myślenia, problemy z uwagą uwagi, agresja i wrogość, poczucie mocy i entuzjazm, podejmowanie ryzykownych zachowań, urojenia.

Wada ta zazwyczaj pojawia się u kobiet, które cierpią na dwubiegunowość. Gra tym wpływ są również takie elementy jak wysoki stopień kortyzolu, niski poziom serotoniny, kiedy również też stresujące sytuacje. Też bardzo szybki wpływ pamiętają więcej wychowanie i miejsce, w której żyją potencjalnie chorujące osoby.