Wymagania bezpieczenstwa informacji

Ze powodu na to, iż w terenach Unii Europejskiej obowiązywały różne przepisy dotyczące bezpieczeństwa, postanowiono ujednolicić przepisy. Wprowadzono wymagania ATEX, które są przywoływane w sukcesu stref zagrożonych wybuchem i narzędzi do aktywności w obecnych strefach. Końcem tych nowości jest ogromne zmniejszenie ryzyka lub jego pełna eliminacja, które skupia się ze stosowaniem towarów w przestrzeniach, gdzie może grozić wybuch, czyli strefach EX.

Wymagania EX, a dokładnie mówiąc dyrektywa, definiuje wymagania, jakie musi robić dany produkt, który stanowi przekazany do wprowadzania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Głównym celem systemu jest ujednolicenie procedur zgodności narzędzi oraz układów obronnych w tych zagrożonych wybuchem strefach oraz zagwarantowanie swobodnego ich przepływu na gruncie Unii Europejskiej. Ową informacją są objęte każde urządzenia elektryczne i nieelektryczne i systemy ochronne, jakie będą użytkowane na obszarach zagrożonych wybuchem. Wymagania ATEX dotyczą i urządzeń zabezpieczających, latających i zarządzających, jakie będą przydatne poza strefami zagrożenia wybuchem. Nie pragną zajmować one samodzielnych funkcji, ale dodawać się będą do pewnego bycia urządzeń oraz stylów ochronnych, które będą tam używane. Dyrektywa definiuje także możliwość wykazywania zgodności produktu z zastrzeżeniami ATEX. Wyroby wykonujące te potrzebowania, czyli norm zharmonizowanych z poradą, muszą i wykonywać jej właściwe wymagania. Zastosowanie podstaw nie jest konieczna niezbędnością, jednak taż procedura zgodności już tak. Chodzi tu o zgodność co do zasady dokonywanej przez firmę chodzącą na bazie notyfikacji udzielonej przez Komisje Europejską. Odstępstwa mogą się pojawić tylko w przypadku urządzeń elektrycznych kategorii trzeciej i urządzeń nieelektrycznych kategorii dwa i trzy. Jeśli należy o te elementy, to informacje zgodności może w ostatnim przypadku wystawić producent tego urządzenia bez udziału jednostki notyfikowanej. Wymagania są jednak słuchane także to producent będzie uczciwy w takiej sytuacji za wprowadzenie na targ swojego produktu. Jeżeli idzie o podstawowe wymagania, więc są nimi certyfikacja urządzeń elektrycznych i nieelektrycznych, dopuszczalna jest samocertyfikacja, wymagania dotyczące miejsc rzeczy a zadanie na kraju Unii Europejskiej w forma obligatoryjny i uważający nadrzędny charakter.