Vat i kasa fiskalna

Te nowości w uchwale o VAT, które zaczęły zaczynać od stycznia 2015 roku, wprowadziły konieczność prowadzenia rozliczeń z zastosowaniem kasy fiskalnej wśród kolejnych grup przedsiębiorców. I chociaż nadal część przedsiębiorców jest zwolniona z obowiązku wydawania paragonów, to firmy proponujące swoje usługi klientom innym są zobligowane do rozliczania prac z zastosowaniem kas fiskalnych.

Kto musi posiadać kasę fiskalną? Kasy finansowe są potrzebne w przedsiębiorstwach, które własną energię kierują do kobiet fizycznych (B2C). I firmy, których roczne obroty nie przekraczają 20 tysięcy złotych netto, nie mają obowiązku wydawania paragonów fiskalnych. Z zmiany jeśli przedsiębiorca rozpoczyna energia w trakcie trwania roku podatkowego, wówczas obowiązek posiadania kasy pojawia się, gdy obroty przekroczą 20 tysięcy złotych. W dalszym rozwoju istnieje katalog działalności, jakie nie podlegają konieczności wydawania paragonów wydawanych przez kasę fiskalną.

Ulga i cele związane z posiadaniem kas fiskalnych. Zanim przedsiębiorca zacznie mieć z kasy fiskalnej, musi zgłosić ten fakt do własnego urzędu skarbowego wraz z podaniem adresu, gdzie kasa będzie używana. Wraz ze wspomnianymi dokumentami należy zwrócić oryginalny dowód zakupu kasy oraz zaświadczenie potwierdzające, że zakupiona kasa fiskalna spełnia wymogi - technologiczne i funkcjonalne - dane w uchwale o podatku VAT. Wymogi formalne, które należy dokonać przed przystąpieniem używania kasy, połączone są oraz z ulgą, którą ważna pozyskać za zakup kasy. Ulga, związana z nabyciem kasy, sięga do 90% kosztów zakupu kasy, natomiast nie wysoce niż 700 zł. Posiadacz kasy musi jednocześnie dbać o jej prawidłowym serwisowaniu w autoryzowanych punktach, przy czym serwisowanie kasy nie może następować rzadziej niż co 25 miesięcy. Wydłużenie tego stopnia może wykonać konieczność zwrotu ulgi z tytułu zakupu kasy.

Posiadanie kasy to i konieczność wydawania oryginalnych paragonów klientom oraz przechowywanie kopii paragonów przez 2 lata oczekując od zakończenia roku rozliczeniowego, w jakim stanowiły wydane. Użytkownik kasy musi też drukować raporty okresowe - dzienne, tygodniowe i miesięczne - tworzone przez kasę fiskalną.