Uziemienie wzmacniacza

Zadanie uziemienia elektrostatycznego polega na zmniejszeniu ryzyka powstania wybuchu palnych substancji, na zysk przeskoku iskry elektrostatycznej. Najczęściej kojarzy się go w rozmiarze transportu i obróbki palnych gazów, proszków i cieczy.

Uziemienie elektrostatyczne może liczyć nową formę. Najpopularniejsze oraz kilka skomplikowane modele gromadzą się z zacisku uziemiającego również z przewodu. Bardziej mocne i rozbudowane technologicznie są wyposazone w organizm kontroli stanu uziemienia, dzięki któremu dopuszczalne jest dozowanie lub transport produktu, wtedy kiedy uziemienie zostało w wyraźny sposób podpięte.

Uziemienia elektrostatyczne przeważnie są łączone w toku załadunku lub rozładunku cystern kolejowych, drogowych, zbiorników, beczek, tzw. big-bagów czy elementów instalacji procesowych.

W rezultatu napełniania lub opróżniania zbiorników o innej zawartości (np. zbiorników z proszkami, granulatami, cieczami) mogą powstać groźne naładowania elektrostatyczne. Źródłem ich powstawania pewno być i mieszanie, pompowanie lub rozpylanie substancji łatwopalnych. Ładunki elektryczne powstają poprzez kontakt lub dzielenie się poszczególnych cząstek. Wielkość ładunku elektrycznego będzie uzależniona od własności elektrostatycznych powierzchni, jakie się ze sobą kontaktują. W końca naturalnego i szybkiego związku z uziemieniem lub nienaładowanym przedmiotem może powstać krótki impuls prądowy, który będzie dostrzegalny w skór iskry. Brak opiece nad rozładowaniem iskrowym może robić zapłon mieszaniny gazów i powietrza, co oznacza eksplozję lub zły wybuch. Uziemienie elektrostatyczne "electrostatic earthing" eliminuje niebezpieczeństwo wybuchu, dzięki kontrolowanemu odprowadzaniu ładunków elektrostatycznych.