Taktyka gaszenia pozarow lasow

Pożary, które ponoszą w zamkniętych pomieszczeniach, o niewielkiej kubaturze przeważnie są gaszone przy zachowaniu pary wodnej. Parę zwraca się w miejscach, w których pojemność wynosi około 500 m3. Powinny wówczas żyć umieszczenia szczelne. Para jako sposób gaśniczy tzw. "steam fire extinguishing" na otwartych powierzchniach nie prawdopodobnie być zastosowana, ze względu na jej niezwykle prosty ciężar właściwy, co dokonuje się na niezarabianie odpowiedniego stężenia gaśniczego.

Ponadto w przypadku małych,ale nieszczelnych pomieszczeń zastosowanie pary gaśniczej i jest niemało dobre i skuteczne.

Do najczęściej spotykanych pomieszczeń, w jakich uzyskuje się parę wodną do bezpieczeństwa i zapobiegania pożarów są: suszarnie materiałów łatwopalnych oraz drewna, przepompownie produktów naftowych, kotły wulkanizacyjne, kolumny rektyfikacyjne oraz statki. Ten sposób gaśniczy kieruje się również do ugaszania pożarów ciał stałych, jakie nie potrafią stanowić ugaszone w końca kontaktu z wodą.

Para wodna że żyć też używana do gaszenia pożarów cieczy, których temperatura ma co kilka 60°C. Gaszenie lub zabezpieczenia miejsca pożaru parą wodną będzie obecnym wyjątkowo skuteczne im ogromniejsza będzie temperatura zapłonu cieczy.

Zastosowanie pary wodnej powoduje rozcieńczenie palnych gazów w przestrzeni spalania. Następuje również obniżenie stężenia tlenu do takiej wartości, przy której złe jest dalsze spalanie. W mieszaninie par i gazów w obrębie strefy spalania oraz zagrożenia pożarowego 35% stężenie pary wodnej powoduje zahamowanie procesu palenia i brak dalszej możliwości spalania.

Proces gaszenia jest zdecydowanie dużo skuteczny przy użyciu pary nasyconej, która udostępniana jest pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer.