Strefa zagrozenia wybuchem i

Stanowi niezmiernie wiele miejsc, gdzie występuje bardzo dużo zagrożeń dla utrzymania a zdrowia ludzkiego. Pozornie bezpieczne miejsca, które otrzymują się w własnym mieście, pozbawione pewnych systemów zabezpieczeń mogłyby być niebezpieczeństwo dla ludności.

Zagrożeniem takim są z pełną pewnością stacje benzynowe, składy gazów technicznych, różnego typie miejsca sprzedaży i pracy materiałów pirotechnicznych, nie mówiąc już o wojskowych instalacjach, które znacznie często ważne są w własnych miastach. Wszystka ze wspomnianych instytucji, ważnych w własnych miastach jest wymierny poziom zagrożenia dla ludzi miast, zawsze w pewien metoda jest niezbędna do odpowiedniego funkcjonowania ogółu ludności. W punkcie zminimalizowania ryzyka odpowiednie służby podejmują specjalne kroki by zwiększyć zakres bezpieczeństwa wokół tych pól. Zabezpieczenie takich miejsc normują specjalne przepisy, które działają zarówno w terminie realizacji inwestycji pod zakład stwarzający niebezpieczeństwo kiedy oraz w ciągu jego chodzenia. Bardzo praktyczną rolę odgrywają tutaj przepisy BHP, do których muszą używać się zarówno pracownicy, jak a klienci stosowani przez „niebezpieczne” firmy. Na inną uwagę zasługują w obecnym mieszkaniu stacje benzynowe, które są wprowadzone w obszar niemal wszystkiej stron. Na stacjach dostaje się bardzo wiele łatwopalnego paliwa, jakie w konsekwencji powstania pożaru może sprawić do groźnego wybuchu. Dlatego duże w kontekście bezpieczeństwa jest stosowanie stref zagrożenia wybuchem. W okolicach tych działają zaostrzone reżimy bezpieczeństwa. Broni się tam posługiwania otwartym ogniem. Obsługując stację paliwową należy zwrócić szczególną uwagę na przepisy przeciwpożarowe, bo każdy, nawet najmniejszy wypadek może doprowadzić do wybuchu, jaki będzie zagrażał zdrowiu a byciu dużo osób.