Stosunki miedzynarodowe jako dyscyplina badawcza

Kontakty międzynarodowe są niezwykle popularne w dobie globalizacji. Nowe wynalazki w dziedzinach transportu i komunikacji znacznie skróciły dystans między państwami, i nawet kontynentami. Teraz adresat otrzymuje list po kilku dniach, natomiast nie po kilku miesiącach, kiedy to bywało wcześniej. Jednak można też do kogoś zadzwonić i połączyć się bezpośrednio. Drogę na następny kraj świata nie zajmuje już lat, ale wystarczy jedynie parę godzin samolotem. Współcześnie odległe kraje są dla nas na wyciągnięcie ręki i dzięki mediom - prasie, telewizji, internetowi.

Pojawiło się wiele różnych dróg współpracy. Wyjazdy zagraniczne stały się bliższe oraz tańsze, i co za tym chodzi - i bardzo częstsze. Obecnie bez kłopotu można osiągnąć się na indywidualny kontynent, gdzie obowiązuje zupełnie nowa kultura i odmienne obyczaje. Wystarczy bilet na samolot także można wylądować w Azji, w Afryce czy na tropikalnej wyspie. Poprawia się także sytuacja polityczna na świecie. Po dokonaniu strefy Schengen zniesiono większość możliwości w Zgodzie Europejskiej a każdy jej obywatel może śmiało podróżować między państwami.

Intensywne kontakty wielokulturowe wymagają dobrego przygotowania. Firma, jaka wymaga uzyskać nowe rynki zagraniczne, wiele zarobi na zatrudnieniu odpowiedniego pośrednika, który właśnie przedstawi proponowaną ofertę. Bardzo efektywne są w ostatnim przypadku tłumaczenia ustne. Polskie biuro w asyście tłumacza może zdobyć rynki międzynarodowe, bezpośrednio wchodząc do zainteresowanych. Wizyta przedstawicieli japońskiego koncernu samochodowego w własnej fabryce przebiegnie znacznie dobrze w obecności tłumacza. Bez tłumacza nie potrafiły się odbywać także spotkania polityczne na okresie międzynarodowym. Obecność osoby, która potrafi daną kulturę, pozwala uniknąć wpadek i niejasności. To cenne w właściwych negocjacjach, gdzie czasem drobne elementy mogą zaważyć na szczęściu transakcji.