Standardy zapewnienia bezpieczenstwa mlodziezy i ochrony jej przed krzywdzeniem

Coraz częściej poruszanym zagadnieniem w zakresie BHP jest atex dust extraction, czyli odpylanie razem z dyrektywą ATEX (z angielskiego ATmosphere EXplosible). Dyrektywa ATEX jest aktem prawnym Unii Europejskiej, mówiącym o standardach, jakie muszą dokonać produkty podawane w powierzchniach niebezpiecznych, głównie narażonych na wybuchy.

Obecnie każde dania przygotowane na obszarze Unii Europejskiej niebezpieczne powinny być współpracę z poradą ATEX. Przede wszystkim ATEX narzuca rodzaj użytych materiałów, a także zastosowaną konstrukcję. Urządzenia wykonujące tą radę są oznakowane znakiem CE. Za klasyfikację ryzyk i nadawanie oznaczeń dla danego towaru dostępny stanowi jego producent. Odpylacze są urządzeniami szeroko branymi w sektorze. Głównie dostarczają do przygotowania drobnych cząstek pyłów. Między innymi polecane są przy obróbce metali przy szlifowaniu, wykańczaniu odlewów, piaskowaniu, polerowaniu. Odpylacze używa się także przy obróbce drewna, a dokładnie przy odciągu pyłów oraz przy obsłudze materiałów sypkich, głównie proszków chemicznych. Jest cała procedura dotycząca oceny zgodności towarów w kontekście bezpieczeństwa wybuchowego. Często takiej oceny dokonuje niezależna jednostka notyfikowana. W sezonie takiej oceny zgodności powstaje cała dokumentacja techniczna zawierająca między listę dyrektyw, z którym stanowi zgodne urządzenie, listę dokumentów, którą uwzględniono przy pracy urządzenia. W dokumentacji powinny stanowić także zawarte następujące informacje: szkoła i jakość urządzenia, maksymalna temperatura powierzchni urządzenia, zastosowane zabezpieczenia przeciwwybuchowego. ATEX należy przystosować do warunków konkretnego biura i dokonywać na liczbę jego szans ekonomicznych i logistycznych oraz kadrowych. Koszt stosowania dyrektywy ATEX jest stosunkowo prosty w przyrównaniu do zagrożeń spowodowanych przez wybuchy.