Stan zamowienia po angielsku

System mrp zwany Material Requirements Planning daje możliwość planowania potrzeb materiałowych. Może się to wykonywać na podstawie informacjach o strukturze wyrobów, lecz dodatkowo na zasadzie informacji o istniejących stanach magazynowych, stanie zamówień, jakie są w procesie bądź także na bazie planu produkcji.

Dzięki takiemu sposobowi można szybko, a i skutecznie kontrolować zarówno sposób jak również norma oraz czasy produkcji. Daje dodatkowo możliwość efektywnego sterowania zapasami także ich odpowiednim uzupełnianiem. Mrp system pozwala na wyeliminowanie czasochłonnych obliczeń. Przede każdym system mrp pozwala na podobne określanie wielkości zamówień. Ponadto daje szansę ustalania terminów dostaw. Jednocześnie umożliwia ustalanie wielkości produkcyjnych partii. Kupi na określenie odpowiedniego momentu do podjęcia prac. Daje także możliwość określenia wielkości zapasów. Informując o wdrożeniu systemu Material Requirements Planning można stwierdzić, że podnosi on bardzo płynność zapasów materiałowych. Pozwala również na obniżenie etapu realizacji zamówień. Zmniejsza ilość zamówień, jakie są nieprzygotowane w rezultacie braku materiałów lub części. Ponadto idzie na ograniczenie liczebności pracowników, którzy potrzebują zajmować się zaopatrzeniem materiałowym. Omawiany sposób można bez problemu nazwać zbiorem procesów, których głównym zadaniem jest przede każdym wyznaczanie zapotrzebowania na materiały, komponenty czy produkty. Sposób ten osiągnie na głębokie zmniejszenie kosztów finansowych, które potrzebne aby były dla organizacji produkcyjnej. Głównymi celami Material Requirements Planning jest ograniczenie zapasów, dokładne obliczenie czasu dostaw oraz dokładne określenie kosztów produkcji. Ponadto system przechodzi na punkcie efektywniejsze wykorzystanie posiadanej przez firmę infrastruktury – możliwości wytwórczych czy magazynów.