Srodki gasnicze rodzaje

Ogień jest niezmiernie niszczycielską siłą. Kiedy na domowej możliwości znajdzie podatne na spalenie substancje, poddaje je doskonałej destrukcji. Nieplanowany proces spalania może zdobyć prawie wszystkie nasze nam materiały-ciała stałe, ciecze i gazy. W relacji od spalanego materiału do poskramiania pożarów stosuje się inne środki gaśnicze.

 

Najmodniejszym jest właśnie woda. Jednak nie w jakimkolwiek przykładu można się nią podawać. W pożarach wykorzystuje się również dość często piany czy proszków. Mniej znanym faktem jest stosowanie pary wodnej do dławienia ognia i zapobiegania jego informowania się. Mniejsza popularność pary wynika dowolnie spośród obecnego, że wolno ją kojarzyć tylko w pomieszczeniach zamkniętych również do gaszenia jedynie określonych pożarów. Para jako sposób gaśniczy (steam fire extinguishing) nie kształtuje się na przykład do gaszenia płonących lasów. Nie opisuje to, iż nie można spośród niej wykorzystywać podczas gaszenia palącego się drewna. Para jest pozytywnym rozwiązaniem między innymi podczas pożarów w wnętrzach służących do suszenia drewna, jednak metraż tych stanowisk nie może przekraczać 500 metrów kwadratowych. Proces gaszenia parą liczy na dawaniu jej pod ciśnieniem w obszar pożaru. Dzięki temu wynika rozrzedzenie gazów palnych poruszających się w jego rejonie, spada też stężenie tlenu, co w konsekwencji zapobiega jego wzrost, i po kilku minutach gaśnie ogień. Parę zaczyna się nie tylko do gaszenia pożarów ciał stałych, ale i cieczy i gazów. Także w tych wypadkach ogień musi się szerzyć jedynie na obszarze zamkniętym. W obrębie otwartym para wodna traci swoją skuteczność jako środek gaśniczy.