Srodki gasnicze proz

Pożary można gasić na chwila rodzajów, wszystko zależy a z drugich czynników. Wśród nich chodzi wymienić materiał palny, jego wielkość i rozdrobnienie oraz właściwości pożarowe. Znaczenie posiada też czas, który minął od czasu wzniecenia ognia. W których sytuacjach sprawdzi się jednak gaszenie parą wodną?

Steam fire extinguishing to gaszenie parą wodną, które polega na rozcieńczeniu palnych gazów w powierzchni spalania natomiast na zmniejszeniu stężenia tlenu do ceny, w której spalanie zatrzymuje się niemożliwe. Stężenie tlenu, w którym proces spalania zostaje zahamowany, wykonywa się dopiero przy 35% stężeniu pary wodnej w mieszaninie gazów i par w powierzchni spalania. Warto jeszcze dodać, że najlepsze rezultaty gaśnicze dostaje się przy stosowaniu pary nasyconej, podawanej pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer. Pożary, zachodzące w wnętrzach zamkniętych, dających się objętością około 500m3, najczęściej wymagają gaszenia parą wodną. Gdzie jednak najczęściej zleca się parę wodną do gaszenia pożarów? Bez wątpienia, piana jest doskonała w suszarniach materiałów łatwopalnych oraz suszarniach drewna. Para wodna wykorzystywana jest również do zabezpieczania pożarów w przepompowaniach produktów naftowych, do zabezpieczania kotłów wulkanizacyjnych, kolumn rektyfikacyjnych lub do zabezpieczania pożarów statków. Gaszenie parą sprawdza się te przy gaszeniu pożarów cieczy, których temperatura ma co chwila 60°C. Warto wiedzieć, że gaszenie lub te zabezpieczenie miejsca pożaru z zastosowaniem pary wodnej, będzie obecnym znacznie aktywne, im piękniejsza będzie temperatura zapłonu cieczy. W sukcesach pożarów gazów, para wodna również okazuje się pomocna, jednak wyłącznie w wnętrzach zamkniętych o niewielkiej kubaturze. Ponadto, pary wodnej przyjmuje się oraz do ugaszania pożarów ciał stałych, takich jak urządzenia elektryczne czy komputerowe. Warto mieć, że para jako sposób gaśniczy, nie zapewne stanowić przyjmowana na prawdziwych przestrzeniach. Chociaż nie tylko. Pary wodnej nie należy używać w sukcesach, gdy chciane są duże efekty chłodzenia. Ponadto, pary nie używa się oraz w mieszkaniach, w których pewno ona dać poparzenia otrzymujących się w nich pracowników. Używając pary wodnej nie wolno jednak zapominać o bezpieczeństwie. Para wodna jest bowiem środkiem, którym można szybko się poparzyć. Gaszenie parą wodną składa się też z ryzykiem zamglenia przestrzeni i zawilgocenia powietrza.