Srodki gasnicze do gaszenia pozarow grupy f

Para wodna jest zwykle stosowanym środkiem gaśniczym. Odnosi się ją jeno w miejscach zamkniętych o niewielkiej kubaturze. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia na wysokich przestrzeniach nie daje pożądanych efektów. Para ma ograniczony ciężar zdrowy zaś w warunkach otwartej przestrzeni nie osiąga właściwego stężenia gaśniczego.

Chwali się stosowanie pary wodnej w wnętrzach, których kubatura nie przekracza 500-520 m3. Powinny to istnieć szczelne pomieszczenia. Wszelkie nieszczelności spowodują zmniejszenie skuteczności gaszenia parą wodną. Najczęściej parę wodną łączy się do gaszenia pożarów, które potrafią stanąć w suszarniach drewna, składowiskach materiałów łatwopalnych, na statkach, przepompowniach produktów naftowych, w miejscach z kotłami wulkanizacyjnymi czy kolumnami rektyfikacyjnymi. Para, jako materiał gaśniczy pewno być kojarzona do gaszenia pożarów ciał stałych, które nie idą w odpowiedź z wodą w realnych warunkach temperaturowych. Nie określone jest przecież zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów, jeżeli palące się materiały, w końcu związku z parą wodną ulegną zniszczeniu. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów powoduje obniżenie stężenia tlenu do takiego stanu, przy którym proces palenia jest niemożliwy. Para wodna rozcieńcza palne alkohole w przestrzeni spalania. Najbardziej sprawne i ostre jest gaszenie pożarów parą nasyconą, jaka jest stosowana pod ciśnieniem od 6 do nawet 8 atmosfer. Para jako sposób gaśniczy "steam fire extinguishing"może być wykorzystywana tylko w współczesnych miejscach, co do których posiada się pewność, że nie uczestniczą w nich ludzie. Z wycieczki na konkretne ciśnienie gaśnicze para mogłaby być skomplikowana dla zdrowia, a nawet życia ludzkiego.