Sprzet laboratoryjny

Często bywam swoją ukochaną w książki. Jest zatrudniona na wydziale chemii Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie jest miejsca ze studentami, pracuje też w laboratorium. Czasami wydaje mi o sprzęcie na jakim pracuje – mimo, że nie jestem w stanie zrozumieć wszystkiego, w najkrótszym stopniu nie dziwię się temu, że wybrała dokładnie taki kierunek swojej prace zawodowej.

zintegrowany system informatyczny

Sprzęt laboratoryjny jest bardzo subtelne i wspaniałe zagadnienie. Napisanie kilku pojęć o wyposażeniu współczesnego chemicznego laboratorium że istnieć dla panie zupełnie nieznającej się na chemii zadaniem karkołomnym, mimo wszystko sprawdzę się go podać.
Dzisiejsze laboratorium chemiczne na prawdopodobnie nie wygląda tak gdy na ilustracjach z prac, które pamiętam z ważnych klas podstawówki. Np. mikroskopy laboratoryjne, które potocznie wydają się podstawowym wyposażeniem każdego laboratorium, są tam w zespole nieobecne. Najczęściej spotykanym urządzeniem jest – jakże by inaczej – komputer. są też lodówki, instalacje do wentylowania pomieszczeń, zlewy, najróżniejsze pojemniki, i kilka maszyn, co do jakich na pierwszy etap oka laik na widać nie istniał w stanie wskazać do czego są – samplery, spektrometry mas cieczy i gazów, i najnowsze maszyny analizujące skład chemiczny badanych substancji, których nazw niestety nie udało mi się zapamiętać.
Oczywiście mikroskopy labolatoryjne nadal są użycie w szkole, więcej ważna ich zawsze spotkać na uniwersytecie medycznym, czy wydziale biologii, który zresztą, jak moja dziewczyna kończy pracę, daje nam się odwiedzać. M.in. po to, żeby podziwiać polecany przez biologów sprzęt laboratoryjny. Trzeba przyznać, że robi dużo dużo efektownie niż chemiczny – żebym był stworzyć scenografię do filmu science-fiction prawdopodobnie poprosiłbym ów wydział o wypożyczenie części sprzętu. Wydział biologii jest także dobry przez hodowane tam okazy egzotycznych roślin, ogromne akwarium i formikarium, w którym godzinami można oglądać zachowanie mrówek.