Rozwoj przemyslu i miast test

Coraz szybszy rozwój technologii przemysłowych, nastawienie na odpowiedni wynik produkcyjny, szybkość i siła procesów w przestrzeniach takich jak druk, tekstylia, tworzywa sztuczne, chemia, optyka czy pakowanie zwiększa niebezpieczeństwo wyładowań elektrostatycznych. Im daleko nasilony jest proces produkcyjny, tym wiele powstaje ładunków, jakie potrzebują stać zneutralizowane, żebym nie zagrażać bezpieczeństwu użytkowników.

Niekontrolowane rozładowanie nagromadzonych ładunków elektrostatycznych może sprawić do zapłonu mieszaniny alkoholu i powietrza przy pomocy powstałej iskry plus tym jednym spowodować eksplozję. Rozwiązaniem tego modelu problemów polecają się firmy, które stosują w wymienionych przypadkach między innymi uziemienie elektrostatyczne, oczyszczanie naładowanej powierzchni, neutralizację lub ładowanie elektrostatyczne.
Electrostatic earthing to mechanizm uziemienia, który zaczynany istnieje na przypadek w wypadku załadunku cystern przewożących materiały sypkie lub płyny. Na ich wielkości koncentrują się niezliczone liczb ładunków elektrostatycznych. Podłączenie do organizmu uziemienia cysterny jest niezbędne już przed przystąpieniem do załadunku. Wybiera to ryzyko powstania zapłonu. Inne niebezpieczne rzeczy mają stanowisko w wypadku rur, zaworów, dmuchaw, które w ciągu produkcyjnym materiałów sypkich na zysk wibracji lub wybrania mogą zostać odseparowane od siebie i stwarzać zagrożenie zapłonu. Uziemiać należy oraz wielkie pojemniki lub kontenery napełniane substancjami łatwopalnymi. Zagrożenie mają także nieuziemione pojemniki brane w ciągach mieszania i miksowania. Praktycznie wszystek klub w toku produkcyjnym generuje powstawanie ładunków elektrostatycznych, czy należy o załadunek produktów do elastycznych kontenerów, lub oraz o ręczne napełnianie beczek lub puszek. Uziemienie elektrostatyczne jest niezbędne, gdyż może robić do wyładowań pomiędzy personelem a narzędziami i pojemnikami, zaś w powierzchni zagrożonej wybuchem może sprawić do zapłonu i eksplozji.