Rozwoj firm kurierskich w polsce

Frezowanie cnc definiowane jest jako proces obróbki, w toku jakiej z obrabianego przedmiotu przekłada się określoną część materiału. W momencie frezowania usuwane są jak najmniejsze wiórki materiałów. Zajmuje się znacznie mocno obracające się maszyny, które robią z danym posuwem. Maszyny te są określane mianem frezarek. Najczęściej można się spotkać z frezarkami klasycznymi i techniką frezowania na froterze. Metoda frezowania cnc bazuje na komputerowym sterowaniu urządzenia.

Odznacza się trzy podstawowe typy frezowania: współbieżne, czołowe oraz walcowo-czołowe. W momencie frezowania powierzchni czołowych oś rotacji jest równoległa do powierzchni poddanej obróbce. Wzdłuż obwodu koła otrzymują się zęby frezu, z których każdy działa samodzielnie. W wypadku obróbki powierzchni obrotowych frezy umieszczają się z zębów prostych lub spiralnych. Frezowanie cnc czołowe oznacza, że frez wybiera się we wrzecionie. Prostopadle do wielkości poddanej obróbce wydobywa się oś obrotu. Obróbka jest poprzez krawędzie czołowe frezu. W toku frezowania walcowo-czołowego następuje pionowy obrót frezu wzdłuż obrabianej powierzchni. W wypadku poddania obróbce powierzchni skośnych frez prawdopodobnie być lekko pochylony. Możliwe istnieje zarówno obrabianie (skrawanie) tematu na brzegach gdy tylko frez posiada uzębienie ważne. W relacje od typie materiału, jaki uważa żyć zależny obróbce zajmuje się różne narzędzia do frezowania. Frezy walcowo-czołowe skrawają bocznie i czołowo. Frezy tarczowe skrawają po bokach. Na podstawie spotykają się na przemian skośne zęby, które skrawają naprzemiennie w rowku. Dzięki temu możliwe jest silne odprowadzanie wiórów. We frezach kątowych krawędzie tnące są ustawione pod innymi kątami.