Psychika a bol

W warunkach zapylenia powietrza substancjami stwarzającymi zagrożenie wybuchem wskazane jest kierowanie urządzeń z certyfikatem ATEX i budów zaprojektowanych i przygotowanych razem z regułą ATEX funkcjonującą w terenach UE.

W działalności, w warunkach zapylenia proszkami farb, miałem węglowym lub pyłami o pochodzeniu organicznym (np. drewno) przydatne jest przede wszystkim danie odpowiedniego odpylenia. Skuteczne odpylanie ATEX (atex dust extraction) z powodzeniem niweluje większość zagrożeń, jednak aby robiło w cali sprawnie, niezbędne jest ustalenie odpowiednio wykończonych i możliwie dobrych rozwiązań technicznych, technologicznych i proceduralnych. Jakie to rozwiązania?

Odpylanie ATEX w działalności W praktyce odpylanie ATEX (zgodne z europejskimi dyrektywami) odnosi się do: - stosowania odciągów miejscowych, które należy usytuować w pobliżu źródeł emitujących zanieczyszczenia grożące wybuchem, odciągami są ramiona samonośne, okapy przemysłowe czy specjalne ssawy, - regularnego odkurzania powierzchni, na jakich wykonują się skupiska pyłu (na przykład wokół obrabiarek), do tego sensie należy użyć odkurzaczy przemysłowych, - dobrego uziemienia pracujących narzędzi a samej instalacji odpylającej, gdyż ona także może robić ładunki elektrostatyczne – uziemienie zapobiega temu zjawisku, - właściwego skonstruowania kanałów odprowadzających pyły i ubezpieczenia ich przed erozją, - stosowania wentylatorów, filtrów i narzędzi odpylających zaprojektowanych razem z regułą ATEX i posiadających odpowiednie certyfikaty. Dla możliwie najpełniejszego zabezpieczenia się przed wybuchem instalacje odpylania ATEX warto doposażać w porządki gaszenia (iskier i / lub pożaru) wewnątrz samych instalacji.