Program modulowy opiekun medyczny

Program Optima to sieć wielu zintegrowanych ze sobą modułów wykonywających w oparciu o tą samą bazę danych. W relacje od środki danego przedsiębiorstwa moduły można dowolnie łączyć. Program idzie w gronie sieci Microsoft Windows (możliwa praca jednostanowiskowa) a w klas on-line (Microsoft Internet Explorer 7.0 lub wyższy).

Program Optima pracuje tylko w oparciu o bazę Microsoft SQL Server 2005, 2008 lub 2008 R2 (wersja 2000 nie jest wspierana). W trakcie instalacji należy zapoznać się z innymi wymaganiami konfiguracji sprzętu elektronicznego i treścią licencji stanowiskowej. System kadrowy dany jest dla niskich i małych przedsiębiorstw. Doskonale współpracuje z dodatkowymi modułami jak fakturowanie, zarządzanie, handel z magazynem. Idzie na: - ewidencjonowanie pracowników, - rozliczanie wypłat, uwzględniając czas nieobecności, godziny nadliczbowe, - kontrolowanie nieobecności pracownika, dni urlopu, tworzenie kosmetyk do zaksięgowania list pracy, - rozliczanie umów, - rozliczanie nieobecności połączonych z urlopem rodzicielskim, wychowawczym, macierzyńskim, urlopami dodatkowymi z urzędu urodzenia dziecka, - podział wypłaty odszkodowania na gotówkową i przelewy ze wskazaniem właściwego konta bankowego, - rozliczanie umów liczonych z cudzoziemcami, - naliczanie i wydruk deklaracji podatkowych, - generowanie dokumentów kadrowych jak umowa o pracę, dodatki do umów, - sporządzanie deklaracji dla PFRON oraz wydruków pomocniczych do DEK-II i DEK-I-0, - archiwizację formularzy kadrowych, - rozliczanie wynagrodzeń pracowników oddelegowanych za granicę. Moduł kadry zaś płace jest dodatkową pracę jak obsługa kas zapomogowo-pożyczkowych. Można go połączyć z zespołem Comarch ERP XL, z sposobem Comarch ERP Altum, z aplikacjami mobilnymi: Comarch ERP e-Pracownik oraz Comarch ERP Mobile Flota. Poprawne wprowadzanie informacjach do organizmu Optima da na skuteczną organizację działu kadr, oraz sekretariatu. Moduł współpracuje z sposobem Płatnik, co idzie na wykonywanie rozliczeń z ZUSem.