Oznakowanie instalacji uzytkowych w budynkach

Znak exit to określenie drzwi wyjścia ewakuacyjnego, jakie znajduje zastosowanie we każdych obiektach obiektach budowlanych, na jakie zgodnie z obowiązującymi przepisami nałożono obowiązek odpowiedniego oznakowania wyjść, za pośrednictwem których odbywa się ewakuacja w razie wystąpienia zagrożenia (np. pożaru).

Takie oznaczenia uzyskuje się wszędzie tam, gdzie mamy do budowania z bogatszymi gronami ludzi, tzn. w domach pracy, w urzędach, w obiektach kulturalno-rozrywkowych i fizycznych, albo ponadto w interesach wielkopowierzchniowych. Do rozwiązania oznaczonego po angielsku EXIT prowadzą wcześniej często inne znaki w perspektywy strzałek i oznaczenia schodów ewakuacyjnych. Prawidłowe oznaczenie drogi ewakuacyjnej ma duże stanowisko w sprawy ratowania zdrowia a trwania osób, które ujawniły się w okresie zagrożenia, zwiększając nadzieję na szczęście ewakuacji.

Oznaczenie EXIT posiada charakterystyczny zielony kolor z białą oprawką i napisem, który gwarantuje je w nieskomplikowany sposób dostrzec podczas procesu ewakuacyjnego nawet z bardzo dalekiej odległości (20-25 metrów). Stało ono stworzone z kolorowej folii samoprzylepnej z zastosowaniem wysokiej wartości kleju, co udziela mu wielką wytrzymałość i formę w trudnych warunkach czy z płyty PCV mocowanej za pomocą taśmy dwustronnej. Oznaczenie wyjścia ewakuacyjnego jest naklejane na granicy w obiektu najczęściej nad drzwiami, będącymi wyjście z wnętrza lub budynku. Folia, z której odbyto oznaczenie wyjścia ewakuacyjnego posiada właściwości fotoluminescencyjne, dzięki którym pali w ciemności, umożliwiając sprawną ewakuację chociażby w dużych warunkach połączonych z wyłączeniem prądu czy te z dobrym zadymieniem, które ogranicza widoczność.