Odpylacze cyklonowe zasada dzialania

Dlaczego trzeba odpylać?
Proces odpylania winien stanowić odtwarzany we pełnych pomieszczeniach, w których występuje pewne zagrożenie wybuchem pyłu, jaki jest gromadzony i transportowany. W ciągu odpylania podaje się specjalne odpylacze, jakie są indywidualnie dobierane i budowane do informacji instalacji. Dobieranie i projektowanie jest w tryb uwzględniający analizę ryzyka.

Proces odpylania
Odpylanie atex (atex dust extraction) stanowi fragment całości systemu odpyleniowego. Wyodrębnione są specjalne strefy oraz zabezpieczenia, które uważają za zadanie zabezpieczać przed przejściem fali uderzeniowej.
Głównym zadaniem odpylania atex jest spowodowanie zabezpieczenia przeciwwybuchowego. Dzięki niemu bogata będzie ograniczyć skutki wybuchu do takiego stanu, jaki będzie pewny także dla personelu, jak i dla urządzeń i aparatów.
Dyrektywa Atex 137 zobowiązuje pracodawców do wykorzystania zabezpieczeń przeciwwybuchowych. W ramach zabezpieczeń podaje się m.in tłumienie wybuchu.

Tłumienie wybuchu
Najbardziej dobra metoda ochrony urządzeń przed skutkami niekontrolowanego wybuchu to zespół tłumienia wybuchu. W porządek całego systemu wchodzi butla HRD, centrala sterująca, czujnik ciśnienia oraz czujnik podczerwieni. Układ powinien rozpoznać wybuch w najwcześniejszej fazie. W razie rozpoznania następuje wtrysk środka tłumiącego do środka urządzenia służącego ochronie. Celem wtrysku jest ograniczenie wybuchu. Reakcja pragnie być szybka. Tworzona jest w tysięcznych częściach sekundy.

Rodzaje odpylaczy
Na rynku osiągalnych jest wiele innych rodzajów odpylaczy, w współczesnym przeważnie odpylacze workowe, filtry modułowe, odpylacze kartridż owe, odpylacze kasetonowe itp.