Lukasz pospiech

Ogień jest niezmiernie niszczycielską siłą. Jak na domowej możliwości znajdzie podatne na spalenie substancje, poddaje je pełnej destrukcji. Nieplanowany proces spalania może objąć prawie wszystkie nasze nam materiały - ciała stałe, ciecze i gazy. W relacje od spalanego artykułu do poskramiania pożarów kieruje się inne środki gaśnicze. Najmodniejszym jest niewątpliwie woda. Jednak nie w jakimś przypadku można się nią służyć. W pożarach przyjmuje się również dość często piany czy proszków. Mniej popularnym faktem jest wykorzystywanie pary wodnej do dławienia ognia i odwracania jego informowania się. Mniejsza popularność pary wynika może spośród obecnego, że bogata ją przyjmować jedynie w mieszkaniach zamkniętych oraz do gaszenia jedynie określonych pożarów. Para jako sposób gaśniczy (ang. steam fire extinguishing) nie kształtuje się na przykład do gaszenia płonących lasów. Nie mieści to, że nie ważna z niej korzystać podczas gaszenia palącego się drewna. Para jest skutecznym rozwiązaniem między innymi podczas pożarów w pomieszczeniach ludziach do suszenia drewna, jednak metraż tych ustawień nie może występować 500 metrów kwadratowych. Proces gaszenia parą liczy na dawaniu jej pod ciśnieniem w rejon pożaru. Dzięki temu następuje rozrzedzenie gazów palnych poruszających się w jego rejonie, spada też stężenie tlenu, co w konsekwencji uniemożliwia jego wzrost, a po paru minutach gaśnie ogień. Parę bierze się nie wyłącznie do gaszenia pożarów ciał stałych, ale same cieczy i gazów. Oraz w ostatnich wypadkach ogień musi się szerzyć jedynie na placu zamkniętym. W obszarze otwartym para wodna traci swoją skuteczność jako środek gaśniczy.