Lekarz weterynarii a kasa fiskalna 2015

Rok 2015 roku przyniósł zmiany dla lekarzy prowadzących kampanię gospodarczą. Od 1 marca ubiegłego roku w niemal wszystkich gabinetach pojawiły się kasy fiskalne elzab mini e. Lekarze pokrywający się z pacjentami zostali zobowiązani wszystkie przychody ewidencjonować za pomocą tego urządzenia. Mimo protestów środowisk medycznych rozporządzenie ministra w myśli kas fiskalnych zostało włożono w działanie.

Podnoszono zarzut, że wizyty domowe będą niezmiernie, a emerytowani lekarze zwolnią z prowadzenia kampanie, z powodu trudności z obsługą kasy. Zarzuty wykazały się chybione. Sprzedawcy kas przechodzą w prostej ofercie zarówno małe, mobilne urządzenia, jak także wyjątkowe przeznaczone dla gastronomii i handlu. Nie ważna jeszcze pogodzić się ze określeniem, że obsługa kasy jest ciężka. Przykładem tylko potrafią być pomoce medyczne. Lekarz świadczący usługi ratujące życie, wystarczy, iż na kasie będzie traktował zaprogramowane 2 lub 3 pozycje. Dodatkowym obowiązkiem jest jedynie wydrukowanie raportu dobowego oraz miesięcznego. Ponadto raz na dwa lata wymaga być przeprowadzony przegląd kasy, przez upoważnionego do tego serwisanta.

Według obowiązującego prawa Ministra Finansów nie tylko gabinety lekarskie zostały zobligowane do zapoznania kas fiskalnych, Do nowych grup zawodowych posiadających te narzędzia od ubiegłego roku, bez sensu na wysokość obrotów zaliczymy między innymi: - prawników, - księgowych, - mechaników samochodowych, - fryzjerów, - kosmetyczki.

Obowiązujące obecnie rozporządzenie traci moc 31 grudnia 2016 roku. Że w roku 2017 wszyscy przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż i oferujący usługi na pracę osób fizycznych nieprowadzących działalność gospodarczą. Jak twierdzi Ministerstwo Finansów jest ostatnie szczególny ćwicz na konkurencję z prostą przestrzenią w handlu i usługach.

Budzi się pytanie, czyli w latach następnych więcej będzie silna wygrać z pomocy na zakup kasy. Obecnie czyni ona 700 zł. Może spośród niej użyć wszystka kobieta, która w terminie zainstalowała kasę oraz prawidłowo poinformowała o tym urząd skarbowy. Urząd skarbowy ma 30 dni na rozpatrzenie wniosku o zwrot 700 zł. Albo będzie można wykorzystać z ostatniej pomocy w latach następnych, wyjaśni się jak Ministerstwo opublikuje nowe rozporządzenie.