Kasa fiskalna gdynia

Na polem Europy dochodzi rocznie do jeszcze dwóch tysięcy eksplozji substancji łatwopalnych, pyłów i gazów, które doprowadzają do dewastacji maszynerii, uszkodzeń mebla i domów, i nie rzadko również do utraty dobrego życia. Do wybuchu może doprowadzić powstanie atmosfery wybuchowej, będącej następstwem sytuacji, gdy mieszanina powietrza, gazów palnych, par bądź miałów jest wykonywana, przetwarzana i gromadzona w obecności tlenu. Największe prawdopodobieństwo atmosferą wybuchową zachodzi zawsze w punktach chemicznych, zbiornikach, rafineriach, elektrowniach, lakierniach, stacjach uzdatniania wody i portach morskich a na lotniskach. Dyrektywa ATEX powstała jako dobrowolna reguła dla sprzętu oferowanego w Organizacji Europejskiej, a używanego w medium wrażliwym na niebezpieczeństwo eksplozji. Od chwile wprowadzenia w życie dyrektywy ATEX całe tego standardu urządzenia muszą korzystać certyfikat ATEX a być częste odpowiednim symbolem. Omawiana dyrektywa ATEX 94/9/EC nakazuje producentom obowiązek dostarczania sprzętu elektrycznego do wzięcia w potencjalnie zagrożonej wybuchem sferze wyłącznie opatrzonych odpowiednim certyfikatem. Pracowników ma natomiast dyrektywa ATEX 99/92/EC określająca wymogi poprawy BHP osób idących w miejscu narażonym na eksplozję. Sama zasada ATEX 94/9/WE jest zdatna do sprzętów posiadających własne źródło zapłonu, ponieważ w ich przypadku jest ewentualność wyładowania elektrycznego, powstania elektryczności stałej i większych temperatur. Choć dyrektywa ATEX jest dokładnym rozporządzeniem, to wśród korzyści wynikających z zajęcia się temu dobrzy można nazwać:

zagwarantowanie bezpieczeństwa miejsca pracy dla gości w sklepach przemysłowych, ograniczenie strat ekonomicznych powstałych wskutek ewentualnych awarii lub przestojów w prac, zapewnienie wymaganej jakości akcesoriów do zakupu handlowego na obszarze Unii Europejskiej, koordynacja służb bezpieczeństwa oraz higieny pracy oraz osób odpowiedzialnych.