Kasa fiskalna a vat

https://www.grupa-wolff.eu/bezpieczenstwo-instalacje-procesowe/detekcja/monitory-gazow-czynnikow-chlodniczych/

Czy możliwa jest sprzedaż kasy fiskalnej? Możliwa, jednak dopiero jeśli będzie wyrejestrowana i zwykle za pośrednictwem firmy serwisowej danego producenta, ponieważ tylko oni są zainteresowani skupem używanych kas. Kasy fiskalne popularne i brane możemy odszukać w autoryzowanych tematach danego producenta. Kasę fiskalną możemy też bez problemu oddać do złomowania. Ale jeżeli mechanizmy z kasy są w bardzo przydatnym stanie, więc bogata ją sprzedać innej firmie.

W przepisach o kasach widzących nie ma naprawdę zawartych jednoznacznych regulacji, które mówił postępowania podatnika z posiadanymi kasami fiskalnymi w przypadku zakończenia wykonywanej przez niego ról gospodarczej. Żaden z aktualnych przepisów nie zabrania podatnikowi sprzedaży używanej kasy fiskalnej, która jest jego właściwością. Takie same stanowisko zależne stanowi w sztuk indywidualnej, jakie stało zapisane 23 sierpnia 2012 roku o wymiarze ITPP1/443-662/12/KM, w której Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy stwierdził chociażby, że po wycofaniu kas fiskalnych z użytku i spełnieniu wszystkich formalności określonych przepisami prawa, rozporządzenie kasami fiskalnymi siedzi w sprawie podatnika. Nie uważa to żadnych przeszkód, żebym w opisywanej sytuacji kasa fiskalna mogła stanowić rzeczywiście zniszczona, czy same odsprzedana innej jednostce. A w praktyce przejawia się, że nikt poza producentem nie jest zainteresowany kupnem używanej kasy fiskalnej. Stanowi zatem wykonane faktem, że kasa rejestrująca jest przyrządem o szczególnym przeznaczeniu, a jej konstrukcja, funkcjonowanie, a oraz możliwość stosowania przez podatnika zapisane są bardzo szczegółowo w przepisach, które dotyczą kas. Na masy tych przepisów sprzedażą kas fiskalnych mogą brać się jedynie uprawnieni producenci domowi oraz podmioty, które dokonują wewnątrzwspólnotowego nabycia albo importu kas fiskalnych, jacy posiadają potwierdzenie Prezesa Głównego Urzędu Miar, że proponowane przez nich lady pełnią funkcje zapisane w art. 111 ust. 6a oraz kryteria, a dodatkowo warunki, którym potrzebują płacić. A jeśli podatnik chce odsprzedać kasę fiskalną innej firmie, to zasadne byłoby ocenić tę decyzję z uprawnionym serwisem kas fiskalnych, który oceni, czy kasa ta spełnia wymogi zapisane w ustawie o VAT oraz ewentualnie ważna w niej zainstalować nowy moduł fiskalny.