Instytut rozwoju technologii stosowanych

W aktualnych czasach technologia bardzo prężnie się rozwija. Obecnie posiadamy nadzieję podziwiania celów nie jedynie w miary makro, ale jednocześnie i w ponad mniejszej skali, jaką jest skala nano. Do owego planie wykorzystywane są przede wszystkim mikroskopy elektronowe.

Obecnie jedną spośród najbardziej prostych firm, która wykonywa różnego typie sprzęt optyczny jest przedsiębiorstwo Carl Zeiss AG. Firma została założona teraz w 1846 roku. Jej założycielami byli Carl Zeiss oraz Ernst Abbe, a ponadto Otto Schott. Dzięki temu, iż przedsiębiorstwo posiada szerokie wrażenie w realizacji innego typu aparatów optycznych, skutki tejże firmy przedstawiają się znacznie wysoką wartością. Obecnie jednym spośród niezwykle znanych przyrządów optycznych, jaki jest zużywany na wielu uczelniach wyższych, jest mikroskop elektronowy. Jest więc aparat, który do obrazowania wykorzystuje wiązkę elektronów. Dzięki temu prawdopodobne jest pytanie struktury materii aż na stanie atomowym. Jednak o wiedzieć, iż próbka, by mogła zostać zbadana na tego gatunku urządzeniu, powinna przewodzić prąd elektryczny. Z tego początku, zanim przystąpi się do jej badania, na profesjonalnym urządzeniu zostaje pokryta warstwą metalu. Należy zwrócić sobie sprawę, iż działalność na sprzęcie laboratoryjnym wymaga od człowieka wielkiego doświadczenia. Warto pamiętać, iż badania prowadzone mikroskopami zeiss zazwyczaj cechują się świetnymi wynikami z początku dobrej jakości zdjęć, jednak chce to dokładnej znajomości obsługi sprzętu. Mikroskopy elektronowe są nieodłącznym narzędziem, które stanowi wykorzystywane podczas badania różnorodnych struktur materiałów. Jednakże jego obsługa jest niejednokrotnie bardzo ciężka i musi długiego doświadczenia.