Gaszenie pozaru benzyna

Pożary można gasić na parę sposobów, wszystko zależy natomiast od pozostałych czynników. Wśród nich chodzi wymienić materiał palny, jego liczba i rozdrobnienie oraz właściwości pożarowe. Znaczenie ma ponad czas, który upłynął od momentu wzniecenia ognia. W jakich sytuacjach sprawdzi się jednak gaszenie parą wodną?

Steam fire extinguishing to gaszenie parą wodną, które polega na rozcieńczeniu palnych alkoholi w dziedzinie spalania oraz na obniżeniu stężenia tlenu do ceny, w której spalanie zatrzymuje się niemożliwe. Stężenie tlenu, w którym proces spalania zostaje zahamowany, ma się dopiero przy 35% stężeniu pary wodnej w mieszaninie gazów i par w przestrzeni spalania. Warto również dodać, że najlepsze efekty gaśnicze dokonuje się przy stosowaniu pary nasyconej, podawanej pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer. Pożary, zachodzące w miejscach zamkniętych, dających się objętością około 500m3, najczęściej wymagają gaszenia parą wodną. Gdzie ale najczęściej poleca się parę wodną do gaszenia pożarów? Bez wątpienia, piana jest niezbędna w suszarniach materiałów łatwopalnych oraz suszarniach drewna. Para wodna używana jest dodatkowo do zabezpieczania pożarów w przepompowaniach produktów naftowych, do zabezpieczania kotłów wulkanizacyjnych, kolumn rektyfikacyjnych czyli do zabezpieczania pożarów statków. Gaszenie parą zbiera się też przy gaszeniu pożarów cieczy, których temperatura ma co kilka 60°C. Warto wiedzieć, że gaszenie czy i zabezpieczenie miejsca pożaru z użyciem pary wodnej, będzie obecnym bardziej dobre, im wyższa będzie temperatura zapłonu cieczy. W wypadkach pożarów gazów, para wodna również oddaje się pomocna, jednak absolutnie w miejscach zamkniętych o małej kubaturze. Ponadto, pary wodnej wykorzystuje się jeszcze do ugaszania pożarów ciał stałych, takich jak narzędzia elektryczne czy komputerowe. Warto pamiętać, że para jako sposób gaśniczy, nie pewno żyć zwracana na swobodnych przestrzeniach. Wprawdzie nie tylko. Pary wodnej nie należy przebywać w wypadkach, gdy chciane są duże efekty chłodzenia. Ponadto, pary nie daje się też w wnętrzach, w których pewnie ona doprowadzić poparzenia wydobywających się w nich ludzi. Korzystając pary wodnej nie można jednak zapominać o bezpieczeństwie. Para wodna jest bowiem środkiem, którym można szybko się poparzyć. Gaszenie parą wodną tworzy się oraz z ryzykiem zamglenia przestrzeni i zawilgocenia powietrza.