Gaszenie pozarow elektrycznych

Pożary, które wyrastają w cichych pomieszczeniach, o małej kubaturze najczęściej są gaszone przy zachowaniu pary wodnej. Parę daje się w wnętrzach, w jakich masa wynosi około 500 m3. Powinny więc żyć umieszczenia szczelne. Para jako sposób gaśniczy tzw. "steam fire extinguishing" na otwartych przestrzeniach nie potrafi żyć użyta, ze powodu na jej niezwykle niski ciężar właściwy, co przenosi się na niewykonywanie odpowiedniego stężenia gaśniczego.

Też w przypadku małych,ale nieszczelnych pomieszczeń zastosowanie pary gaśniczej więcej jest trochę funkcjonalne i sprawne.

Do najczęściej spotykanych pomieszczeń, w jakich wykorzystuje się parę wodną do zabezpieczenia i gaszenia pożarów są: suszarnie materiałów łatwopalnych oraz drewna, przepompownie produktów naftowych, kotły wulkanizacyjne, kolumny rektyfikacyjne oraz statki. Ten sposób gaśniczy kieruje się także do ugaszania pożarów ciał stałych, które nie potrafią być ugaszone w wyniku kontaktu z wodą.

Para wodna potrafi żyć jeszcze stosowana do gaszenia pożarów cieczy, których temperatura ma co kilka 60°C. Gaszenie lub zabezpieczenia miejsca pożaru parą wodną będzie ostatnim daleko wydajne im szersza będzie temperatura zapłonu cieczy.

Zastosowanie pary wodnej powoduje rozcieńczenie palnych gazów w powierzchni spalania. Następuje i obniżenie stężenia tlenu do takiej wartości, przy której niemożliwe jest dalsze spalanie. W mieszaninie par i gazów w terenie strefy spalania i zagrożenia pożarowego 35% stężenie pary wodnej powoduje zahamowanie procesu palenia oraz brak dalszej możliwości spalania.

Proces gaszenia jest pewnie dużo efektywny przy użyciu pary nasyconej, która opisywana jest pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer.