Gastronomia o que se estuda

Powstający z języka angielskiego termin coaching (oznaczający trenowanie) to firma interaktywnego procesu szkolenia, podejmującego się za pośrednictwem technik połączonych z wiedzami psychologicznymi. Istnieje wówczas sposób szkolenia pracowników liczący na tworzeniu procesu decyzyjnego w punktu zaspokajania ich potrzeb zawodowych, co umożliwia swym osobom lub biurom w dynamizacji tempa wzroście tudzież umożliwia usprawnienie funkcjonowania firmy. Prowadzący tego standardu działania są coachowie, którzy robią ze bliskimi mężczyznami na dalekich płaszczyznach np. w kontaktu z ich biznesem, rozwojem pracy zawodowej, a dodatkowo analizują kwestie dotyczące relacji interpersonalnych z różnymi typami.

Profesjonalny coaching umożliwia klientom podejmowanie rozsądniejszych decyzji, pełniejsze wykorzystywanie ich prawdziwych predyspozycji, sprecyzowanie swoich obowiązków oraz skupienie na optymalizacji działań idących do ich zrobienia. Coaching jest proces samodoskonalenia, którego najważniejszym obiektem jest poprawienie pewności siebie klienta i okazywania wsparcia w autonomicznym dokonywaniu zamierzonych nowości w oparciu o jego osobiste wnioski i środki intelektualne. Pozostałymi cechami widocznymi w ćwiczeniach dla  pracowników w organizacji coachingu są:

coaching jest szkoleniem całkowicie dobrowolnym; coach nie posiada odpowiednia wyznaczać klientowi żadnych woli; nie uczy ludzi, tylko umożliwia im w ciągu przekonywania się; jest stworzony na bazie pytań i stymuluje myślenie; musi być atmosfera szacunku i akceptacji poglądów klienta; planem jest rozprowadzanie do konkretnego dokonywania zmian.