Elementy podsystemu bezpieczenstwa militarnego

Uruchomiona maszyna stwarza niebezpieczeństwo dla obsługującego ją czy wykonującego przy niej pracownika. Z tegoż powodu nastąpiła konieczność instalacji w organizacjach elementów bezpieczeństwa, zachowując jednocześnie zdolność produkcyjną. Podzespoły oraz style bezpieczeństwa stosują głównie zakłady przemysłowe z innym kapitałem do zabezpieczenia maszyn i rodzin technologicznych, producenci organizacji i partnerze linii technologicznych.

W Polsce dokumentem regulującym tę kwestię jest póz. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 30 października 2002 r. w historii minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa oraz higieny praktyki w charakterze użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.U. nr 191, poz. 1596 ze zm.. Regulacje prawne i ustawy określają, że maszyna winna być urządzona w co najmniej jedno danie do zatrzymywania awaryjnego, które da wyeliminowanie powstałego niebezpieczeństwa czyli mu usunie. Wyjątek stanowią maszyny, gdzie wyłącznik bezpieczeństwa nie obniży ryzyka, dlatego, iż nie będzie uznawał nacisku na moment zachowania dodatkowo nie zapobiegnie zagrożeniu. Najpopularniejsze wyłączniki to: wyłączniki i blokady elektromagnetyczne bezpieczeństw w instytucjach i czasach technologicznych, wyłączniki krańcowe z funkcją bezpieczeństwa w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym (duża energię i odporność na skomplikowane warunki pracy, magnetycznych wyłączników bezpieczeństwa oraz wyłączniki kodowane, wyłączniki nożne. Wyłącznik bezpieczeństwa powinien być zainstalowany w widocznym i jasnym pomieszczeniu (w pokrywach włazów albo w drzwiach, być zaznaczony w system rozpoznawalny (czerwona rękojeść na żółtym tle tak, aby zatrzymanie maszyny mogło nadejść w jak najmniejszym czasie. Zatrzymanie maszyny jest na planie zapobieganie wypadkom, zmniejszenie konsekwencji wypadku również zapobieganie uszkodzeniom maszyny, gdy jej chodzenie jest złe.