Elementy filozofii bezpieczenstwa

Uruchomiona maszyna stwarza zagrożenie dla służącego ją czy siedzącego przy niej człowieka. Z tego względu nastąpiła konieczność instalacji w organizacjach elementów bezpieczeństwa, zachowując jednocześnie zdolność produkcyjną. Podzespoły i układy bezpieczeństwa stosują głównie zakłady produkcyjne z innym kapitałem do zabezpieczenia organizacji i prostych technologicznych, producenci organizacji i partnerowi linii technologicznych.

W Polsce dokumentem regulującym tę myśl jest póz. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 30 października 2002 r. w historii minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa oraz higieny praktyki w zasięgu użytkowania maszyn przez ludzi podczas pracy (Dz.U. nr 191, poz. 1596 ze zm.). Regulacje prawne oraz ustawy określają, że maszyna winna stanowić zaopatrzona w co chwila jedno narzędzie do przechowywania awaryjnego, które da wyeliminowanie powstałego niebezpieczeństwa albo mu uniknie. Wyjątek są maszyny, gdzie wyłącznik bezpieczeństwa nie obniży ryzyka, dlatego, iż nie będzie stanowił wpływu na chwila zachowania dodatkowo nie zapobiegnie zagrożeniu. Najpopularniejsze wyłączniki to: wyłączniki i blokady elektromagnetyczne bezpieczeństw w organizacjach i czasach technologicznych, wyłączniki krańcowe z pracą bezpieczeństwa w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym (duża energia i odporność na ciężkie warunki pracy), magnetycznych wyłączników bezpieczeństwa oraz wyłączniki kodowane, wyłączniki nożne. Wyłącznik bezpieczeństwa powinien stanowić zainstalowany w jasnym i łatwym stanowisku (w powierzchniach włazów lub w drzwiach), być oznaczony w styl rozpoznawalny (czerwona rękojeść na żółtym tle) tak, aby zatrzymanie maszyny mogło przyjść w jak najbliższym okresie. Zatrzymanie maszyny narzeka na planu zapobieganie wypadkom, zmniejszenie konsekwencji wypadku i zapobieganie uszkodzeniom maszyny, jeśli jej granie jest nieprawidłowe.