Dzialalnosc gospodarcza w czechach

Oświetlenie awaryjne LED wykorzystywane bywa również w krótkich obiektach, kiedy a w wielkich budynkach użyteczności publicznej oraz szpitalach, halach fabrycznych i przemysłowych. Nowe systemy oświetlenia awaryjnego obejmują oświetlenie ewakuacyjne, oświetlenie dróg ewakuacyjnych, oświetlenie miejsc o określonym zagrożeniu, antypaniczne oświetlenie stref pięknych i oświetlenie rezerwowe. Ewakuacyjne oświetlenie awaryjne LED jest stworzone w budowie modułów i często wykorzystywane w kinach, centrach handlowych, restauracjach, dyskotekach oraz halach sportowych.

Widoczny jest pełnym ważny wygląd oświetlenia awaryjnego LED - zielone prostokątne lampy z piktogramem przedstawiającym zarys drzwi, a za nim biała strzałka i osoba biegnąca zgodnie z jej stylem. Oznaczenia na obecnych wersjach oświetlenia awaryjnego dzielą się tym, że sytuację znajduje się wewnątrz białego prostokąta symbolizującego drzwi, zaś biała strzałka wskazuje kierunek wyjścia ewakuacyjnego. Istnieją inne sposoby oświetlenia awaryjnego LED, choć generalnie różni się je na oświetlenie awaryjne zapasowe oraz awaryjne oświetlenie ewakuacyjne. Należy jednak podkreślić, iż dotychczasowe znaki bezpieczeństwa nadal obowiązują, lecz nowo instalowane oświetlenie awaryjne LED musi uwzględniać nowe oznaczenia.

Systemy ewakuacyjnego oświetlenia awaryjnego LED są niezbędne we każdych obiektach użyteczności publicznej, a celem ich budów jest sprowadzenie wszystkich do pewnego wystąpienia w wypadku ewakuacji. Z obecnego warunku powinny być daleko widoczne, ponieważ w świetle ewakuacyjnym stosuje się technologię LED, czyli diody elektroluminescencyjne, które produkują więcej światła przy mniejszym zużyciu energii. Niewątpliwymi zaletami diod elektroluminescencyjnych jest słaby pobór prądu, mała liczba napięcia zasilającego, małe straty energii, małe rozmiary także wysoka sprawność, duża odporność oraz wielka zaletę luminacji.