Dyrektywa unijna po angielsku

Unijna dyrektywa Atex określa podstawowe wymagania, jakie pragną być wykonane przez wszystkie produkty, jakie są przeznaczone do wypełnienia w powierzchniach zagrożonych wybuchem. Normy powiązane funkcjonalnie z regułą określają szczegółowe wymagania. W ramach wewnętrznych regulacji, realizowanych w danych krajach członkowskich regulowane są wymagania, jakie nie są precyzowane ani przez dyrektywę, ani przez normy wewnętrzne. Wewnętrzne regulacje nie potrafią stanowić różne z przepisami dyrektywny, ani nie może myśleć do zaostrzenia wymagań wymuszonych przez dyrektywę.

Dyrektywa Atex została ustanowiona w mieszkanie, aby maksymalnie zmniejszyć ryzyko, jakie jest zespolone z zastosowaniem dowolnego efektu w zakresach, w których potrafi wynikać atmosfera grożąca wybuchem. Producent ponosi pełną odpowiedzialność za określanie, czy konkretny produkt podlega ocenie współpracy z częściami atex a za dostosowanie danego materiału do tych prawd. Atest atex jest wymagany w sukcesu produktów, jakie dobierają się w przestrzeni zagrożenia wybuchem. Strefa zagrożenia początkiem stanowi obecne dziedzinę, gdzie przygotowuje się, użytkuje lub przechowuje substancje, które w powiązaniu z powietrzem mogą wytworzyć mieszaniny wybuchowe. W szczególności do rodziny takich substancji kwalifikuje się: ciecze, gazy, pyły i włókna łatwopalne. Potrafią wówczas stanowić np. benzyny, alkohole, wodór, acetylen, pył węglowy, pył drzewny, pył cynkowy. Do wybuchu realizuje w wypadku, kiedy duża ilość energii płynąca z skutecznego źródła zapłonu wchodzi do atmosfery wybuchowej. Po zainicjowaniu pożaru dołącza do wybuchu, który tworzy wielkie zagrożenie dla życia a zdrowia ludzkiego.