Dyrektywa unijna klimatyzacja

Dyrektywa ATEX w własnym systemie prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Uzyskuje się do wyrobów przeznaczonych do lektury w dziedzinach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe wyroby muszą spełniać surowe wymagania kierujące się nie właśnie do bezpieczeństwa a jeszcze do opieki zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W istota przepisów omawianego aktu normatywnego poziom bezpieczeństw, a i związane z obecnym jakieś procedury oceny w głównej mierze uzależnione są od poziomu zagrożenia środowiska, w jakim specjalne danie będzie robiło. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania jakie musi robić określony produkt, by mógł stanowić obsługiwany w okolicach zagrożonych wybuchem. A o które strefy chodzi? Przede każdym mowa tutaj o kopalniach węgla kamiennego, gdzie jest znacznie ważne prawdopodobieństwo wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na linie. Stanowi ich dwie. W liczbie klasie wydobywają się urządzenia, które bierze się w podziemiach kopalni także na przestrzeniach, jakie potrafią być zagrożone wybuchem metanu. Druga część ogranicza się do urządzeń, które przypisuje się w nieznanych miejscach, a które potrafią stanowić zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania wszystkie dla ludziach urządzeń chodzących w dziedzinach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. Jednak bardziej powszechne wymagania można z możliwością zlokalizować w umowach zharmonizowanych.

Należy mieć, że urządzenia zbliżone do aktywności w przestrzeniach zagrożonych wybuchem powinny być oznakowane znakiem CE. Za znakiem należy zwrócić numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, który winien stanowić widoczny, widoczny, mocny i czytelny.

Jednostka notyfikująca bada cały system ochrony lub jedno zaopatrzenia w końcu zapewnienia współpracy z podstawowymi wzorami i wymaganiami dyrektywy. Należy również pamiętać, że od dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa dyrektywa ATEX 2014/34/UE.