Dyrektywa unii o odkurzaczach

Dyrektywa ATEX to naturalna nazwa dyrektywy Unii Europejskiej, która ujednoliciła przepisy dotyczące wymogów jakie muszą spełniać produkty przyjęte do użytku w powierzchniach zagrożonych wybuchem. Ułatwia to znacząco przepływ towarów pomiędzy wszystkimi państwami członkowskimi, bo jak wiadomo swobodny przepływ materiałów to jedno z podstawowych założeń wspólnoty europejskiej.

W Polsce ATEX opisany pozostał w Prawie Ministra Role w myśli zasadniczych wymagań dla urządzeń i stylów ochronnych oddanych do zysku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem oraz papierów oraz wiedz pochodnych (dyrektywa ATEX 94/9/WE). W dyrektywie określono w droga szczegółowy wymagane poziomy bezpieczeństw i formy, jakie wymaga robić produkt w zależności od środowiska w jakim będzie on wykorzystywany. Należy przecież pamiętać, że poza wymogami dyrektywy ATEX każdy produkt musi też spełniać wytyczne powstające z kolejnych obowiązujących ustaw dotyczących danego wyboru i posiadać wymagane prawem certyfikaty. Głównym środowiskiem, w jakim przyjmowana jest przedmiotowa informacja są kopalnie, szczególnie podziemia, narażone na wybuchy metanu i/lub pyłu węglowego. Inne zagrożone strefy to m.in. zakłady chemiczne, elektrownie, cementownie, zakłady przetwórstwa drzewa i ciał sztucznych. O zaklasyfikowaniu przestrzeni jako strefy zagrożonej wybuchem decyduje obecność stężeń wybuchowych w powietrzu oraz częstotliwość ich stania. Produkt, jaki nie otrzyma certyfikatu powinien stanowić już zwolniony z sektora. Zapewnia to przede każdym bezpieczeństwu osób obsługujących i zmniejszeniu strat powiązanych z niebezpiecznymi zdarzeniami. Dzięki dobremu zaprojektowaniu wszystkich budowy i akcesoriów można zminimalizować zagrożeniem wybuchem na poszczególnym miejscu pracy praktycznie do niczego. Jednostkami certyfikującymi artykuły w Polsce są: UDT-CERT, ITG KOMAG, Główny Instytut Górnictwa Kopalnia Doświadczalna "Barbara" Mikołów oraz OBAC – Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach. Poza Unią Europejską obowiązują normy certyfikacji IECEx, których główne informacje są zharmonizowane z poradą ATEX. Na terenie wspólnoty europejskiej certyfikacja IECEx nie jest wymagana.