Dyrektywa atex tekst

Dyrektywa ATEX jest informacją Unii Europejskiej. Sprowadza się w pierwszej mierze do wymagań jakie muszą być przeprowadzone przez produkt, który pozostawiony jest do zastosowania w okolicach zagrożonych wybuchem. Określa urządzenia, a i systemy ochronne, które dedykowane są do stosowania we wspomnianych powyżej strefach.

 

Samo określenie ATEX wywodzi się z języka francuskiego – “ATmospheres EXplosives”, co świadczy Wybuchowe Atmosfery.
Dyrektywa stosuje się tylko do wymagań zasadniczych. Należy wspomnieć, że od dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa dyrektywa ATEX 2014/34/UE.
W tej dyrektywie wymagania szczegółowe stosowane są w wartościach. Natomiast wspominając o wymaganiach nie objętych dyrektywą ani normami, to podlegają one regulacjom wewnętrznym w danych krajach członkowskich.
Przedmiotowa dyrektywa odznacza się obligatoryjnością. Jej motywem jest przede wszystkim zapewnianie bezpieczeństwa w powierzchniach zagrożonych wybuchem wziętą we wszelkich państwach Unii Europejskiej. Dyrektywa ATEX sprowadza się do połów składowych, wtedy jeżeli są znaczenie dla bezpiecznego funkcjonowania sprzętu oraz układów ochronnych. Wznosi się oraz do urządzeń, które wysyłane są poza atmosferą potencjalnego wybuchu, i jakich obecność może być swoi pomysł na sprzęt ochronny wykorzystywany w takiej atmosferze.
Dyrektywy ATEX nie stosuje się do aparatury medycznej, urządzeń i sposobów ochronnych przeznaczonych do specjalistycznego brania w obecności materiałów wybuchowych lub niestałych substancji chemicznych, sprzętu ochrony osobistej, statków pełnomorskich i morskich jednostek pływających, sprzętu przeznaczonego jedynie do końców wojskowych oraz większości środków transportu.
Dla ludzi produktów danych do dawania w strefach zagrożonych wybuchem wymagania społeczne i dostarczające dla jednych rodzin i jakości wyrobów objętych dyrektywą ATEX są wprowadzone w Załączniku II.
Urządzenia oraz sposoby ochronne potrafią stanowić materiałem oraz innych dyrektyw, dotyczących różnych aspektów a jakie również przewidują danie na nim znaku CE.