Diagnostyka audi 80

Diagnostyka kolposkopowa wykonywa w oparciu o interpretację architektury powierzchni nabłonkowej, jak również obrazu naczyniowego. Praktycznie niedostrzegalne szczegóły obszaru nabłonkowego szyjki macicy, które często stanowią o określonym rozpoznaniu, są rozmiarów mierzonych w ułamkowych częściach milimetra, a format naczyń dostępnych w sferze nabłonkowej jest rzędu mikronowej wielkości.

W klubie z obecnym nawet najlepsza kamera, przesyłająca film w maksymalnie wyostrzonej formie, nie ma szansy dostrzec takich detali. Co dobrze, różnorodna kolorystyka kolorów czerwonej oraz jasnej barwy znajdowana w filmie prostym tego niezwykłego środowiska decyduje o określonym rozpoznaniu. Niestety jest to osiągalne przy wykorzystaniu nawet najlepszego przekazu video. Ogromna pokrętność obrazu kolposkopowego oraz specyficzne otoczenie, w którym zmuszeni jesteśmy obserwować obraz, nie pozwoli na wykorzystanie urządzeń, które idealnie zbierają się w pozostałych dziedzinach medycyny. Ze względu na niedostępność operowanie urządzeniami jest oraz bardzo utrudnione. W układzie z tym nawet bardzo sprawdzony w obsłudze kolposkopu lekarz, w dużych przypadkach nie jest zdolności postawić miarodajnego rozpoznania również potrzebuje bazować na doświadczeniu i innych przypuszczeniach. Kolposkopy optyczne, zaopatrzone i w tunel wizyjny są najskuteczniejszym rozwiązaniem dla kolposkopisty, ze powodu na plan optyczny mamy droga prowadzenia obserwacji, która umożliwia dokładną interpretację diagnostyczną obserwowanego obszaru, natomiast na ekranie emitowany obraz oglądać może także pacjentka, bądź zawierający się lekarz lub praktykant. W niniejszych czasach sprawny, ale używany już kolposkop spełniający wymagane normy jakości także dla własnego gabinetu, kiedy a dla publicznego szpitala można kupować za kilka tysięcy złotych, a doposażenie go w tunel wizyjny można uruchomić w wszystkim etapie za kwotę oscylującą około pięciu tysięcy złotych. Jeżeli zajdzie konieczność, możliwe jest za małe pieniądze, odnowienie starych, wyeksploatowanych kolposkopów i po takim zabiegu są one jako nowe. Kolposkop z dobrego zdarzenia, można wziąć za połowę ceny, którą pragnęli dać na zakup bardzo mało wydajnego i niedokładnego video kolposkopu.