Controlling engineering

Controlling ekonomiczny jest integralną częścią controllingu w każdej solidnej firmie. Controlling skupia się ustalaniem zapotrzebowania na materiały finansowe, rentownością sposobów finansowania przedsiębiorstwa, kosztami oraz zyskiem, a i płynnością fizyczną i oceną efektywności inwestowania kapitału.

Controling można rozdzielić na trzy etapy: - planowanie, - realizacja, - kontrola.

Po raz pierwszy controlling zastosowano w latach trzydziestych w USA. Na Tradycyjny Kontynent trafił, przede każdym dzięki przedsiębiorstwom niemieckich. Jego ciągły rozwój możemy obserwować z lat pięćdziesiątych. Do naszego kraju przywędrował przede wszystkim za sprawą fili międzynarodowych korporacji, aczkolwiek coraz większa suma i średnich firm, czasem nawet nie całkiem świadomie, zaczynają wprowadzać narzędzia controllingowe. Bez problemu można powiedzieć, że z controllingiem przechodzimy do budowania wszędzie tam, gdzie w zarządzaniu pojawiają się niniejsze aspekty:

- Zdecentralizowany system panowania w spółce, - Firma nastawiona jest na wykonywanie dokładnie wyznaczonych celów, - Wprowadzono system motywacyjny, jaki ma sprawiać, że firma działa efektywniej, - Wykonywana jest rachunkowość zarządcza, która pozwoli na korzystanie racjonalnych decyzji finansowych, - Dobrze prowadzony system zbierania informacji,

Wprowadzenie do firmy zasad controllingu finansowego automatycznie wymusza koleje w jej strukturze. Obraca się jej forma organizacyjna, system rozliczeń finansowych, a też obieg dokumentów w firmie. Prowadzenie prawidłowego controllingu finansowego nie jest możliwe bez odpowiednich programów komputerowych. W controllingu finansowych plasuje się szczególny nacisk na skuteczne zarządzanie przedsiębiorstwem, co nie ma miejsca, gdy przechodzimy do robienia z rachunkowością zarządczą.