Certyfikowane lowisko

W warunkach dużego zapylenia powietrza i / lub nasycenia go podstawami grożącymi wybuchem, niezbędne jest praktyczni urządzeń i rozwiązań instalacyjnych spełniających normy znane w przepisach wchodzących na gruncie całej UE, posiadających certyfikat ATEX, czyli ATmosphères Explosives.

kasy fiskalne krakówDobre i sprawdzone kasy fiskalne - sklep internetowy Polkas Kraków

Instalacja ATEX "atex installation" - unormowania prawne Obowiązek wprowadzenia certyfikacji i potrzeby wykorzystania certyfikowanych urządzeń w przestrzeniach (przedsiębiorstwach) zagrożonych wybuchem) wprowadziła dyrektywa UE nr 94/9/EC. Regulacje w charakterze ochrony przeciwwybuchowej dotyczą wszelkiego sprzętu elektrycznego i technicznego oraz całych organizmów kontrole przeciwwybuchowej, stosowanych w ruchu z pracą morską, naziemną i podziemną.

Sprzęt objęty dyrektywą ATEX Dyrektywa obejmuje także wszystkie maszyny, aparaty, kiedy i punkty kontrolne, które wykonują w dziedzinach zagrożonych wybuchem. De facto wszystkie urządzenia znajdujące się w takich strefach powinny mieć dobre certyfikaty, też jak wszystka instalacja ATEX powinna spełniać wymogi dyrektywy. W ramach dyrektywy narzędzia i sprzęty objęte certyfikacją podzielono na dwie grupy. Do ważnej zaliczono sprzęt grany w sektorze wydobywczym (kopalnie), do większości drugiej wszystkie nowe urządzenia. Są obecne w szczególności odpylające instalacje ATEX istniejące na przykład w przemyśle drzewnym lub lakierniczym i wszelkie filtry, odciągi i armatura zabezpieczająca działająca w warunkach zapylenia.

Każdy projekt nowej instalacji ATEX w tłach zagrożonych wybuchami, zgodnie z prawami zawartymi w dyrektywie, powinien stanowić opracowany zgodnie z zamkniętymi w niej informacjami, co w praktyce ma doprowadzać do zmniejszenia ryzyka wybuchu i zwiększenia poziomu bezpieczeństwa pracowników a urządzeń (oraz środowiska) siedzących w warunkach dużego nasycenia substancjami stwarzającymi zagrożenie.