Bhp bezpieczne napiecie pradu

Unia Europejska w gorącym okresie zajęła się zagrożeniami wybuchowymi w zakładach. Głównie do takich zdarzeń myślało w branżach chemicznych, energetycznych czy spożywczych. W planu ochrony zdrowia pracowników zaostrzono zasady postępowania w takich sklepach. Wprowadzono także rozszerzone szkolenia.

 

Szkolenia “explosion safety”, które robione są przez odpowiednio dobranych specjalistów BHP, mają zapoznawać właścicieli i gości z prawnymi regulacjami w tym zakresie. Ponadto wspomagają zakłady prac w ról doboru sprzętu, klasyfikowaniu stref zagrożenia również w rozpoznawaniu źródeł zapłonu i ewentualnej eksplozji. Dzięki takim szkoleniom każdy pracownik świadomy stanowi zagrożenia. Nabywa oraz umiejętności działania i chronienia wybuchom.

ATEX wprowadza oraz inne oznakowania urządzeń stosowanych w strefach narażonych na początek. Najczęściej rozpoznawanym oznakowaniem jest CE. Symbol oznacza, iz produkt spełnia wszystkie dyrektywy “nowego podejścia”. Informacji te dają że produkt wypuszczony do użytku jest niezawodny w użytkowaniu a nie zostawia szkody dla zdrowia. Ponadto umieszczenie znaku CE oznacza, iż materiał nie zagraża środowisku. Jeśli więc producent chce umieścić symbol CE na efekcie, musi wykonać te trzy główne zasady.

Zgodnie z ATEX produkt oddany do użytku musi umieć Numer identyfikacyjny Jednostki Notyfikowanej oraz oznaczenie EX. Ten kolejny symbol to typowe oznakowanie zabezpieczenia przeciwwybuchowego, które podawane jest do urządzeń i układów ochronnych również ich grup i elementów. Kolejnymi oznaczeniami są “Grupa urządzenia”. Symbolem “I” wyróżnia się urządzenia typowo górnicze, zaś symbolem “II” dania z różnych branż w których stanowi ryzyko eksplozji.