Actividad 4 gastronomia colombiana sena

Pochodzący z języka angielskiego termin coaching (oznaczający trenowanie) to marka interaktywnego procesu szkolenia, przenoszącego się za pośrednictwem technik związanych z myślami psychologicznymi. Stanowi wtedy styl szkolenia pracowników polegający na prowadzeniu procesu decyzyjnego w charakterze zaspokajania ich potrzeb zawodowych, co pomaga jednym osobom lub przedsiębiorstwom w dynamizacji tempa wzrostu oraz umożliwia usprawnienie funkcjonowania firmy. Prowadzący tego gatunku miejsca są coachowie, którzy czynią ze znanymi użytkownikami na różnych płaszczyznach np. w klubu spośród ich biznesem, rozwojem pracy zawodowej, a także analizują kwestie dotyczące relacji interpersonalnych z nowymi pracownikami.

Profesjonalny coaching umożliwia klientom podejmowanie rozsądniejszych decyzji, pełniejsze stosowanie ich własnych predyspozycji, określenie naszych celów oraz skupienie na optymalizacji działań chodzących do ich uzyskania. Coaching jest proces samodoskonalenia, którego najważniejszym końcem jest poprawienie pewności siebie klienta oraz okazywania wsparcia w autonomicznym dokonywaniu zamierzonych nowości w oparciu o jego swoje poglądy i zasoby intelektualne. Pozostałymi cechami istotnymi w szkoleniach dla  pracowników w strukturze coachingu są:

coaching jest kierowaniem całkowicie dobrowolnym; coach nie jest dobra wyznaczać klientowi żadnych zasad; nie uczy ludzi, tylko chroni im w ciągu pokazywania się; jest sporządzony na podstawie pytań i stymuluje myślenie; musi panować atmosfera szacunku i akceptacji poglądów klienta; obiektem jest doprowadzanie do świadomego dokonywania zmian.